Informatie

WERKWIJZE

Hoe gaat het in zijn werk?

Wanneer u klachten heeft aan uw hand, pols of onderarm, dan kunt u bellen of mailen voor een afspraak. U kunt zich ook aanmelden via de website. U kunt gewoon terecht zonder verwijzing van uw huisarts of specialist. Dit noemen we DTF, directe toegankelijkheid fysiotherapie. Uiteraard kunt u ook op verwijzing van uw huisarts of medisch specialist bij De Handtherapeut terecht.

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)
Het niet noodzakelijk om een verwijzing van een (huis-)arts te halen voor hand(fysio)therapie. U kunt dus direct bij De Handtherapeut terecht. U kunt een afspraak maken via de website, mail of telefoon.
Ik bekijk tijdens een screening of u meteen behandeld kunt worden of dat het noodzakelijk is om toch eerst door uw huisarts gezien te worden. Als uit de screening blijkt dat handtherapie nodig is, dan volgt aansluitend het onderzoek en de behandeling.
Dit zal ongeveer 50 minuten duren, afhankelijk van de complexiteit van de klachten.

Na deze eerste afspraak (de intake) volgt – indien geïndiceerd – aansluitend een behandeling. Dit is een hand(fysio)therapiebehandeling en duurt 25 minuten. De eerste afspraak betreft dus een dubbel consult.
In sommige gevallen is alsnog een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een chronische aandoening (vermeld op de lijst Borst), of wanneer een behandeling aan huis noodzakelijk is.

Verwijzing
U kunt natuurlijk ook bij ons terecht na verwijzing van uw huisarts of specialist, bijvoorbeeld een plastisch- of orthopedisch chirurg.
Deze heeft de klachten met u doorgenomen, of u bent geopereerd, waarna u bent doorverwezen voor handtherapie. Ook dan kunt u direct een afspraak maken via de website, mail of telefoon. Wilt u dan uw verwijzing meenemen op de eerste afspraak?
Ook deze eerste afspraak duurt ongeveer 50 minuten, afhankelijk van de complexiteit van de klachten.

Nb. De intake/screening wordt apart gezien van de behandeling, dit houdt in dat een eerste bezoek aan de therapeut als 2 losse sessies aan u of uw verzekeraar wordt gedeclareerd.

Intake en behandeltraject
In de eerste afspraak, de intake, wordt uw klacht uitvoerig in kaart gebracht en aan de hand daarvan wordt een nauwkeurig behandelplan opgesteld. Hierin staat beschreven hoe we uw klacht gaan behandelen, hoe lang dit gaat duren en wat u kunt verwachten van de behandeling en het eindresultaat. Dit wordt met u besproken.
Er wordt een vervolgafspraak met u gemaakt voor verdere behandeling. Na iedere afspraak krijgt u te horen wat er gedaan gaat worden en wat het plan voor de volgende afspraak is.

Handtherapie kan een langdurig en intensief traject zijn, omdat het lichaam nu eenmaal bepaalde herstelfases doorloopt na trauma en/of operatie. Afhankelijk van de ernst van de aandoening kan ook de duur van de therapie variëren. Vooral na een operatie of wanneer het complex letsel betreft, kan het behandeltraject soms wel een jaar duren. Vooral in het begin is de behandelfrequentie hoog, want juist in die periode is de meeste winst te behalen.
Natuurlijk wordt u zorgvuldig begeleid, maar uw inzet is onmisbaar voor een goed resultaat! Het is daarom heel belangrijk dat u de voorgeschreven oefeningen en adviezen thuis nauwkeurig opvolgt.

Wanneer de behandeldoelen zijn behaald, wordt het behandeltraject afgesloten. Er wordt dan een eindverslag gestuurd naar uw huisarts of medisch specialist, waarin het verloop en resultaat van uw behandeltraject vermeld staat.

Vergoedingen

Handtherapie is een specialisme binnen het vak fysiotherapie. Daarom kunnen uw behandelingen (deels) vergoed worden door uw zorgverzekering. Dit hangt af van uw aandoening (diagnose) en aan hoe u verzekerd bent. Bij uw intake krijgt u uw diagnose te horen en wordt gekeken hoe (en of) dit verzekerd is.

De Handtherapeut heeft niet met alle zorgverzekeraars een contract. Dit betekent dat u wellicht een factuur ontvangt welke u in eerste instantie zelf betaalt en naderhand meteen bij uw zorgverzekeraar kunt indienen.
Wanneer u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie zult u 50% tot 100% vergoed krijgen. Hoeveel dit voor u is hangt af van uw zorgverzekeraar en uw type polis (natura of restitutie).
Wilt u precies weten hoeveel u terugkrijgt? Dan kunt u het beste even contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Betaling
Binnenkort zal overgestapt worden op een PIN- betaling direct na de behandeling.
Voor nu ontvangt een nog maandfactuur welke u in kunt dienen bij uw zorgverzekeraar.
Let op: de zorgverzekering keert niet direct aan mij uit, u bent dus in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de betaling aan mij.

Aanvullende verzekering
Fysiotherapie wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Afhankelijk van uw pakketkeuze heeft u recht op een aantal behandelingen. Dit varieert van 6 tot een onbeperkt aantal behandelingen per jaar.

Basisverzekering
In sommige gevallen kan fysiotherapie vergoed worden vanuit de basisverzekering. Dit is het geval wanneer uw aandoening op de ‘lijst chronische indicaties’ staat (ook wel bekend als ‘Lijst Borst’).
Wanneer dit voor u het geval is, betekent dit dat uw behandelingen vergoed worden vanaf de 21e behandeling. Dit houdt in dat u de eerste 20 behandelingen uit uw aanvullende verzekering vergoed moeten worden. Wanneer u geen of onvoldoende behandelingen in uw aanvullend pakket heeft, zult u de behandelingen tot aan de 20e behandeling zelf moeten bijbetalen.

De ‘lijst chronische indicaties’ is een term die soms misleidend kan zijn. Het kan best zijn dat u een aandoening heeft die chronisch is, maar dat deze niet op de lijst chronische indicaties staat. Een voorbeeld hiervan is artrose.
De behandelingen zullen dan vergoed moeten worden via de aanvullende verzekering, of wanneer u geen aanvullende verzekering heeft door uzelf voldaan dienen te worden.

Houd u er rekening mee dat wanneer de zorg vanuit de basisverzekering vergoed wordt, er aanspraak gedaan wordt op uw eigen risico. Dit geldt niet wanneer uw behandelingen uit de aanvullende verzekering worden vergoed.

Geen aanvullende verzekering
Het kan natuurlijk ook zijn dat u ervoor gekozen hebt geen aanvullende verzekering af te sluiten. U ontvangt dan eens per maand een verzamelfactuur, of betaalt binnenkort via PIN.

18 jaar of jonger?
Dan bent u in ieder geval verzekerd voor fysiotherapie;
Met een ‘chronische indicatie’ worden alle behandelingen uit de basisverzekering vergoed.
Met een ‘niet chronische indicaties’ worden maximaal twee maal negen behandelingen per aandoening vergoed uit de basisverzekering. Daarna wordt de aanvullende verzekering aangesproken.
Kinderen onder de 18 jaar hoeven geen eigen risico te betalen.

Spalken
Hoewel spalken een essentieel onderdeel zijn van een handtherapeutische behandeling, worden ze niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Wanneer in uw geval een spalk nodig blijkt te zijn wordt daarom een vergoeding gevraagd voor de materiaalkosten.
Vingerspalk; €7,50
Duim/handspalk; €20,00
Pols(duim)spalk; €35
nb. Vanaf 16 september 2022 zijn wij genoodzaakt de prijzen van de spalken te verhogen gezien de forse stijging van de prijzen vanuit de productleveranciers.

Deze spalken zijn van tijdelijke aard en nodig voor een goed beloop van uw herstelproces. U ontvangt hiervoor een factuur.

Wanneer u aan het einde van de behandeling een langdurige (duurzame) spalk of hulpmiddel nodig blijkt te hebben, wordt er met u gekeken naar het juiste model en type. Deze braces worden op maat gemaakt door een orthopedisch instrumentmaker.

Deze spalken kunnen – afhankelijk van uw verzekeringsvoorwaarden – wél vergoed worden vanuit de basisverzekering. (let op; ook hier wordt aanspraak gedaan op uw eigen risico.)

Om voor een langdurige (duurzame) spalk of brace in aanmerking te komen voor is een verwijzing van een (medisch) specialist vereist. U wordt daarom eerst terugverwezen naar uw huisarts of specialist.

Tarieven

Tarieven behandelingen

Intake; 50 min*
Reguliere zitting; 25 min*

* De duur van elke behandeling of intake kan afwijken, dit is afhankelijk van de complexiteit van uw klacht.

• Individuele zitting reguliere handfysiotherapie € 40
• Screening handfysiotherapie € 20
• Screening en intake en onderzoek handfysiotherapie € 51,50
• Intake en onderzoek handfysiotherapie na verwijzing € 47,50
• Intake en onderzoek handfysiotherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling aan huis € 65,50
• Individuele zitting reguliere handfysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis € 55,50
• Eenmalig handfysiotherapeutisch onderzoek (op medische indicatie) € 62,50
• Medisch verslag naar instelling of rechtsbijstand € 100

Tarieven spalk

Vingerspalk; € 7,50
Duim of handspalk; € 20
Pols(duim)spalk; € 35

Hanneke

In 2011 ben ik afgestudeerd aan de Internationale Hogeschool Thim van der Laan te Nieuwegein en heb ik mijn Bachelor in fysiotherapie behaald. Aansluitend ben ik gaan werken als fysiotherapeut binnen Doornbos Fysio groep in Breda. Na in 2013 een cursus over handletsels gevolgd te hebben, ben ik enthousiast geworden en is mijn interesse in de specialisatie handtherapie ontstaan.
Hierna ben ik mij volledig gaan richten op mijn ontwikkeling in het specialisme Handtherapie.

Sinds 2013 ben ik werkzaam als hand(fysio)therapeut bij het Hand & Pols Centrum Dordrecht waar ik mij richt op de complexere hand- en pols revalidatie (tweedelijns). Het hand & Pols Centrum Dordrecht is een multidisciplinair revalidatiecentrum. Hierdoor ben ik ben gewend nauw samen te werken met plastisch (hand)chirurgen, revalidatieartsen, ergotherapeuten, psychologen en orthopedisch instrumentmakers.

In 2014 heb ik de Praktijk Opleiding Handtherapie (POHT) aan het Erasmus MC te Rotterdam met succes afgerond. Tijdens deze opleiding is de essentiële kennis van anatomie, fysiologie en pathologie van de hand bijgebracht, met de bijbehorende behandelingen en therapie.

In de afgelopen jaren heb ik verschillende bijscholingen, cursussen, opleidingen en symposia gevolgd op het gebied van hand- en spalktherapie. Hierdoor ben ik op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen binnen ons vakgebied.

In mei 2017 ben ik gestart met De Handtherapeut; een eerstelijns hand(fysio)therapiepraktijk gericht op hand- en polsproblematiek. Hierdoor is het ook zonder verwijzing van uw huisarts mogelijk gerichte en gespecialiseerde zorg voor uw hand en pols te krijgen.

Sinds april 2019 sta ik geregistreerd als Gecertificeerd Handtherapeut CHT-NL in het register van de Nederlandse Vereniging voor Handtherapie. Om in aanmerking te komen voor deze certifcering worden strenge eisen gesteld;

– minimaal 5 jaar werkervaring te hebben waarvan minimaal 1500 uur als handtherapeut;
– aan te kunnen tonen uitgebreide relevante scholing te hebben gevolgd;
– een actieve bijdrage te hebben geleverd aan het ontwikkelen van het vak handtherapie door publicaties en/of presentaties.

Deze certificering is een kwaliteitskeurmerk. Momenteel zijn er weinig handtherapeuten met dit keurmerk. Het CHT-NL predicaat wordt erkend door diverse professionele medische specialismen zoals plastisch chirurgen, orthopeden, (trauma)chirurgen, (ARBO-)bedrijfsartsen en huisartsen, als een maatstaf voor een geavanceerde specialisatie in de gezondheidszorg.

Huisregels, klachtenregeling en privacy

Hieronder vindt u de huisregels en algemene voorwaarden van De Handtherapeut om het behandeltraject zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook vind u hier informatie over de regelgeving van de nieuwe wet AVG waar De Handtherapeut zich aan houdt.

Intake en vervolgafspraken
De eerste afspraak (intake) hand- en fysiotherapie duurt ongeveer 50 minuten. Een reguliere afspraak (zitting) handfysiotherapie duurt 25 minuten, tenzij er met u anders is afgesproken. Wilt u bij de eerste afspraak (intake) uw verzekeringspasje en uw legitimatiebewijs meenemen? Ik ben namelijk verplicht uw BSN te controleren aan de hand van uw identiteitsbewijs. Mocht u via uw huisarts of specialist komen, neemt u dan ook uw verwijzing mee?

Afspraak afzeggen?
Wilt u bij verhindering uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren afzeggen? U kunt uw afspraak afzeggen via telefoon, e-mail of contactformulier op de website. Een te laat afgezegde, of een niet nagekomen afspraak wordt geheel bij u in rekening gebracht.

Declaratie
De Handtherapeut heeft niet met alle zorgverzekeraars een contract. Dit betekent dat u wellicht een factuur van mij ontvangt. U wordt dan vriendelijk verzocht deze binnen 14 dagen te betalen. Wanneer u een aanvullende zorgverzekering voor fysiotherapie heeft afgesloten kunt u de rekening indienen waarna u 75% tot 100% vergoed zult krijgen. Hoeveel dit exact is, hangt af van uw polis en uw zorgverzekeraar. Neemt u bij vragen hierover contact op met uw zorgverzekeraar.
De mogelijk benodigde spalken worden – wegens tijdelijke indicatie – door de zorgverzekeraar veelal niet vergoed. Omdat ik gecertificeerd handtherapeut ben, kunnen de spalken bij sommige verzekeraars wel vergoed worden. Neemt u hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar om te kijken of u in aanmerking komt voor een spalkvergoeding.
Alle tarieven voor behandelingen en spalken kunt u terugvinden op de website.

Klachtenregeling
Kwaliteit en tevredenheid staan bij De Handtherapeut hoog in het vaandel. Ondanks de volledige inzet en betrokkenheid kan het zijn dat u niet tevreden bent over uw behandeling of behandelaar. Dan is het goed dit kenbaar te maken. Op deze manier kan de kwaliteit, communicatie en patiëntenzorg verbeterd worden. Wanneer u een klacht heeft, maakt u dit dan allereerst kenbaar bij uw handtherapeut. Samen kan er dan gekeken worden hoe uw klacht het beste en naar alle tevredenheid opgelost kan worden. Mocht dit gesprek – ondanks alle inzet – geen gewenst resultaat opleveren, kunt u uw klacht melden bij het KNGF, de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten. Hier bevindt zich een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar uw klacht. De Handtherapeut heeft een folder voor u met informatie over de klachtenregeling van het KNGF.

Toestemmingsverklaring AVG
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Dit is de privacywet welke geldt voor de gehele EU. Hierin zijn regels opgesteld ten aanzien van het omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Om u goed te kunnen behandelen hebben wij een aantal medische en administratieve gegevens van u nodig. De Handtherapeut is verplicht sommige gegevens van u te controleren. Dit betreft de onderstaande gegevens;
– BSN-nummer, documentnummer identiteitsbewijs, NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer en emailadres,
– Gegevens van uw zorgverzekering.

Tijdens de intake kan in het vraaggesprek (anamnese) naar de volgende gegevens worden gevraagd:
– Gegevens van uw huisarts of externe behandelaar en bijbehorende afspraakmomenten,
– Medische gegevens; verwijzing van uw huisarts of specialist, eventuele rapportages andere behandelaars (röntgen- MRI- echo- en EMG-uitslagen e.d.), medische diagnose, hulpvraag, medische voorgeschiedenis, klachtenbeschrijving, psychosociale factoren, meetgegevens, bevindingen, medicatieoverzicht, (o.a. röntgenuitslagen e.d.), analyse, conclusie, behandelplan en prognose.

Om deze gegevens te kunnen en mogen gebruiken is uw schriftelijke toestemming vereist. Wanneer u toestemming geeft gaat u akkoord met onderstaande rechten en plichten;
– Alle medewerkers van De Handtherapeut hebben beroepsgeheim en dus geheimhoudingsplicht.
– Uw medische gegevens kunnen worden verstrekt aan uw huisarts, verwijzer en eventueel aan een externe behandelaar. Dit wordt altijd vooraf met u besproken! Wanneer u bezwaar heeft tegen het delen van rapportages en verslagen, maak dit dan kenbaar aan uw behandelaar.
– Uw medische gegevens staan ook ter beschikking van de klachtenfunctionaris van het KNGF wanneer u een klacht indient.
– Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor eventuele declaraties bij de zorgverzekeraar.
– Uw medische gegevens en ingevulde enquêtes alleen anoniem voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.
– Uw persoons- en administratieve gegevens kunnen gebruikt worden voor kwalitatieve toetsing over het functioneren van De Handtherapeut door inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ). Bij bezwaar hierbij, neemt u contact op met de Inspectie Gezondheidszorg.
– Wij zijn verplicht uw medisch dossier minimaal 15 jaar na sluiten van uw behandeltraject te bewaren (wet WGBO)
– U heeft te allen tijde recht op inzage van uw behandeldossier en gegevens.
– U heeft het recht persoonsgegevens die onjuist zijn, gerectificeerd te krijgen.
– U heeft het recht om wissing van uw betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
– U heeft het recht om de door u verleende toestemming te allen tijde in te trekken.

Correspondentie
De Handtherapeut vraagt tevens uw toestemming de facturatie en het toezenden van uw verslagen via e-mail te laten verlopen. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, laat dit dan alstublieft weten tijdens de intake.

Vragen
Wanneer u vragen heeft over de huisregels, de klachtenregeling, de AVG en uw privacy, of wanneer u uw gegevens wilt inzien/rectificeren/wijzigen, of de gegeven toestemming wil intrekken, maak dit dan kenbaar. U wordt dan voorzien van de nodige informatie.